วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย จัดประชุมกลั่นกรองหนังสือเรียน ตามโครงการอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประชุมภาคี 4 ฝ่าย เพื่อขอความเห็นชอบหนังสือเรียนฟรีตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ณ.ห้องประชุม 516 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย