วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566
323001051_6296468030377816_6259408266911340813_n
328264408_907863567063142_35937060265559941_n
326897136_3632604296967130_8461046076693008913_n
324414792_641242944354985_3200483644981655772_n
353632111_6412158158878131_8545872403490976603_n
372910743_832355095256023_6096220066704195911_n
373537584_833371901821009_4219650883717997501_n
Shadow
ผอ2
รอง2
รอง3
รอง1
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย พร้อมด้วย นายสหพัฒน์ ธารารัตนสุวรรณ นายกิรัณ อาสุระ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ทั้งนี้คณะผู้บริหารร่วมเดินเยี่ยมชม พร้อมร่วมให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียน นักศึกษา ตัวแทนวิทยาลัยฯที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ในเเต่ละประเภทวิชา ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ขอแสดงความยินดี
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยขอแสดงความยินดีชลชาติ เจริญศิลป์ นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชาเครื่องกล
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงค์ พร้อมด้วยนายคมสัน พึ่งพรหม นายกิรัณ อาสุระ นายสหพัฒน์ ธารารัตนสุวรรณ รองผู้อำนวยการ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะ “ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า” นักเรียนอาชีวะ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้โครงการ One Derler One College เพื่อปลูกจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัย ส่งเสริมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้กับนักเรียนนักศึกษาซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือ สอศ. โดยวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับ บริษัท ทีเคซี มอเตอร์ไบค์ จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเจ้าภาพในการจัดการเเข่งขึ้น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2566 โดยมีวิทยาลัยในสังกัด สอศ. ภาคเหนือ นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 41 แห่ง 17 จังหวัด จัดขึ้น ณ สนามแข่งขันศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าที.เค.ซี. มอเตอร์ไบค์ จังหวัดกำแพงเพชร
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย มอบหมายให้นายสหพัฒน์ ธารารัตนสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยนายปริวัฒน์ บุญรอด หัวหน้างานกิจกรรมฯ นายสุเมธ ทองสุขดี นางสาวเบญจพร นาคจรุง ครูที่ปรึกษาองค์การฯ และนักเรียน นักศึกษา นักศึกษา​องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานสถานศึกษาและสมาชิกดีเด่น ภายใต้โครงการนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566เวลา 13.30 น. นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย มอบหมายให้นายคมสัน พึ่งพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายสหพัฒน์ ธารารัตนสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ประกอบด้วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา หัวหน้าสาขาวิชา ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมวิษณุสรรค์ และห้องประชุมโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.30 น.นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย พร้อมด้วยนายคมสัน พึ่งพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เเละหัวหน้าสาขาวิชา ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเเละพิจารณาเเผนการจัดการเรียนรู้เเละโครงการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม 516 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น.นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย มอบหมายให้นายสหพัฒน์ ธารารัตนสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานปกครอง คณะครู ร่วมตรวจเครื่องเเต่งกายประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ครั้งที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
รายงานงบทดลอง ปี 2566
รายละเอียดประกอบรายการบัญชี่ที่สำคัญของงบทดลอง
ประกาศผลพิจารณา The set Fooundation 1-66
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยขอแสดงความยินดีกับ นายคมสัน พึ่งพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ในโอกาสได้เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
เลือกคนที่ชอบ พรรคที่ใช่ เข้าคูหากาสองใบ
การแต่งกาย ของนักเรียน นักศึกษา ในการเข้ารับประกาศนียบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้ผู้เข้ารับประกาศนียบัตรทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ประชาสัมพันธ์รายละเอียด ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565
กำหนดการลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมเสริมหลักสูตร