วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ประกาศ

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า เพิ่มเติม
ประกาศ
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เรื่อง รับสมัครบุคคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เรื่อง รับสมัครบุคคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 1 อัตรา
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๑. ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว