วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ประกาศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
รายงานงบทดลอง ปี 2566
รายละเอียดประกอบรายการบัญชี่ที่สำคัญของงบทดลอง
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิณสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิณสมรรนะ
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
กำหนดการสอบปลายภาคเรียน 2/2565
ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นักเรียนสามารถดูตารางสอบปลายภาคเรียนได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องวิชาการ หรือ Scan QR Code เเละ ลิ้งใต้โพสตนี้ https://drive.google.com/…/1erfUV3LEkDn8M7PINWs…/view…
ประกาศการส่งคำร้องขอจบการศึกษา
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ(รอบโควตา)
เรื่อง รับสมัครบุคคลกรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง ยามรักษาการ์ณ จำนวน 1 อัตราระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2566