วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เรื่องมาใหม่
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๑. ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
“วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยรับการประเมินประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับชาติ”