กิจกรรมวิทยาลัย

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2567
ยินดีต้อนรับกลับจากการฝึกอาชีพ ปวส.
::วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 :: – – –
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา “การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่“ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่าง วันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต ปทุมธานี
“วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยรับการประเมินประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับชาติ”
“วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เข้าร่วมกิจกรรม วันครูอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2567″
ขอเชิญสถานศึกษา ร่วมสมัครเข้ารับการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566
นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เข้าร่วมประชุมการตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หลังเทศกาลปีใหม่ ของพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Conference โดยมีนายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รายงานผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานนโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษา : 8 วาระงานพัฒนาอาชีวะ (8 Agenda) ในรอบ 3 เดือน ภายใต้นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ในวันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2567 ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2567นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย พร้อมด้วยครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และครูแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาและวัดระดับภาษาและทักษะดิจิทัล ประจำอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมวิษณุสรรค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
สอศ.ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 26/2566