วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรมวิทยาลัย

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย พร้อมด้วย นายสหพัฒน์ ธารารัตนสุวรรณ นายกิรัณ อาสุระ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ทั้งนี้คณะผู้บริหารร่วมเดินเยี่ยมชม พร้อมร่วมให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียน นักศึกษา ตัวแทนวิทยาลัยฯที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ในเเต่ละประเภทวิชา ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ขอแสดงความยินดี
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยขอแสดงความยินดีชลชาติ เจริญศิลป์ นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชาเครื่องกล