วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยขอแสดงความยินดีชลชาติ เจริญศิลป์ นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชาเครื่องกล

ครูผู้ควบคุม

1. นายมานพ ชูยิ้ม

2. นายสุทัศน์ โพดาราม

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย ครั้งที่ 4 ประเภท นักเรียนชาย ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปี 2566

ได้เป็นตัวเเทนในการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าระดับชาติต่อไป