วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงค์ พร้อมด้วยนายคมสัน พึ่งพรหม นายกิรัณ อาสุระ นายสหพัฒน์ ธารารัตนสุวรรณ รองผู้อำนวยการ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะ “ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า” นักเรียนอาชีวะ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้โครงการ One Derler One College เพื่อปลูกจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัย ส่งเสริมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้กับนักเรียนนักศึกษาซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือ สอศ. โดยวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับ บริษัท ทีเคซี มอเตอร์ไบค์ จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเจ้าภาพในการจัดการเเข่งขึ้น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2566 โดยมีวิทยาลัยในสังกัด สอศ. ภาคเหนือ นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 41 แห่ง 17 จังหวัด จัดขึ้น ณ สนามแข่งขันศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าที.เค.ซี. มอเตอร์ไบค์ จังหวัดกำแพงเพชร