วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

👏🎉ขอแสดงความยินดี💎🌟

นายนิกร พัดฉาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาเครื่องกล

ครูผู้ควบคุม :ว่าที่ร้อยตรี ถาวร ปัญญาภรณ์โสภณ

#รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะพื้นฐาน “ทักษะการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย”

ในการประชุมวิชาการฯ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566

#ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค ภาคเหนือต่อไป