วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566เวลา 13.30 น. นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย มอบหมายให้นายคมสัน พึ่งพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายสหพัฒน์ ธารารัตนสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ประกอบด้วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา หัวหน้าสาขาวิชา ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมวิษณุสรรค์ และห้องประชุมโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์