วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.30 น.นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย พร้อมด้วยนายคมสัน พึ่งพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เเละหัวหน้าสาขาวิชา ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเเละพิจารณาเเผนการจัดการเรียนรู้เเละโครงการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม 516 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย