วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น.นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย มอบหมายให้นายสหพัฒน์ ธารารัตนสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานปกครอง คณะครู ร่วมตรวจเครื่องเเต่งกายประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ครั้งที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย