วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูเเละบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ร่วมต้อนรับเเละนำคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในเเต่ละสาขาวิชา เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ลักษณะที่ ๓) เเละได้เเลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาช่างไฟฟ้าต่อไป ณ ห้องประชุม ๕๑๖ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย