วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2566นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย พร้อมด้วยนายจักรกฤษ ทองมาเอง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพจากระดับสถานศึกษาสู่ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมศรีภัทรอนันต์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์