วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566

นางสาวภัทรพร ห่อประภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย มอบหมายให้นายสหพัฒน์ ธารารัตนสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาการฝึกงานของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้ทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการของนักเรียน และแนวทางแก้ไข ตลอดถึงการได้พบครูที่ปรึกษาของแต่ละสาขาวิชาการถ่ายทอดข่าวสารต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยให้กับนักเรียน ณ อาคารวิทยบริการและห้องสมุด ชั้น 2