วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 นางสาวภัทรพร ห่อประภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย มอบหมายให้นายคมสัน พึ่งพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สานพลังเยาวชนจิตอาสาในยุคดิจิทัลสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” และร่วมออกบู๊ทนิทรรศการแสดงผลงานเด็กและเยาวชน ณ โดมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์