วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 นางสาวภัทรพร ห่อประภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย มอบหมายให้นายคมสัน พึ่งพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานตามโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เคลื่อนที่ ณ หมู่ ๒ ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ในการจัดกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชน และเป็นศูนย์ให้บริการด้านการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือการเกษตร ยานพาหนะ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย โดยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนอีกด้วย