วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความสามารถในการนิเทศให้คำปรึกษาและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) เพื่อประสิทธิภาพของการบริหารงานวิชาการและการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของครูผู้สอนอาชีวศึกษา

——————————————————————

ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กันยายน ๒๕๖๖

📚 นางสาวภัทรพร ห่อประภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย มอบหมายให้นายสหพัฒน์ ธารารัตนสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการนิเทศเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความสามารถในการนิเทศให้คำปรึกษาและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and

Mentoring) เพื่อประสิทธิภาพของการบริหารงานวิชาการและการพัฒนางานตามข้อตกลง(PA) ของครูผู้สอนอาชีวศึกษา ในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่