วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

ประกาศผลการเรียน นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น (เเต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา ถูกต้องตามระเบียบ)

นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าดูผลการเรียนได้ ๒ ช่องทางดังนี้

๑.ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบโปรแกรม edr นักเรียน ดาวน์โหลดโปรแกรม edr นักเรียน ได้ที่ แอพพลิเคชั่น Android หรือ IOS

http://bice.appedr.com/edr/login.do

๒.บอร์ดประกาศผลการเรียน เเละครูที่ปรึกษาที่นักเรียน

๓.กำหนดลงทะเบียน แก้ศูนย์ มส. และ มผ. ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตั้งแต่ วันที่ ๒๖ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕