วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2567

👩‍💻 นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษา ในการสอบประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

(Vocational Qualifications – VQ ) ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566

📌ณ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย