สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา “การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่“ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่าง วันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต ปทุมธานี

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ ผลงานของ😊วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เข้าแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่

📍ชิ้นงาน 🐮“รั้วล้อมวัวเตือนภัย“ Solar Powered Cow Fence

ผลงานจากนักศึกษา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 1

💟 ครูเนติลักษณ์ ครูถาวร ครูเอกพจน์ ครูสุภาภรณ์ ครูสุเมธ ครูที่ปรึกษา