วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๑. ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา

โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่

๒๕-๒๙ มกราคม ๒๕๖๗

☎สอบถามเพิ่มเติมโทร. ๐๕๖-๐๐๙๕๓๖

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ