วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

“วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เข้าร่วมกิจกรรม วันครูอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2567″

วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2567

นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย พร้อมด้วย นายคมสันต์ พึ่งพรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายกิรัณ อาสุระ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสหพัฒน์ ธารารัตนสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ในงานวันครูอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2567

โดยมีนายทองอาบ บุญอาจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธี

ในงานนี้ช่วงเช้ามีพิธีสงฆ์ การอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี การสวดคำฉันท์ระลึกพระคุณบูรพาจารย์ การกล่าวคำปฏิญาณ และการมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย มีผู้บริหาร 4 ท่าน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 ท่าน เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์อาชีวศึกษานครสวรรค์ “ชอนตะวันเกมส์”