วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

ขอเชิญสถานศึกษา ร่วมสมัครเข้ารับการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566

สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 มกราคม 2567

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด ตามเขตพื้นที่ตั้งของสถานศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม https://shorturl.asia/cAeHM

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง เพจ Facebook กลุ่มประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา

หรือ โทร 0 2026 5555 ต่อ 5013 หรือ 08 6003 4114