วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เข้าร่วมประชุมการตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หลังเทศกาลปีใหม่ ของพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Conference โดยมีนายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รายงานผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานนโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษา : 8 วาระงานพัฒนาอาชีวะ (8 Agenda) ในรอบ 3 เดือน ภายใต้นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ในวันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2567 ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์