วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2567นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย พร้อมด้วยครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และครูแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาและวัดระดับภาษาและทักษะดิจิทัล ประจำอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมวิษณุสรรค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์