วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

สอศ.ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 26/2566

โดยวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีคว้ารางวัลชนะเลิศและรองอันดับ 1 รถประดิษฐ์ประเภทสวยงาม

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทรถตลาด

ส่วนวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทรถประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษา

Congratulations!