วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

ขอเเสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ขวัญใจผู้ทรงคุณวุฒิ HONOR AWARDตู้อบแห้งด้วยโซล่าเซลล์ (Drying cabinet by solar cell) (ประเภทที่ 3) สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อมใน”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค (ภาคเหนือ)” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ข่วงวัฒนธรรม จังหวัดน่าน