วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

ขอเเสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1รั้วล้อมวัวเตือนภัย (ประเภทที่ 1) สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ ใน”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค (ภาคเหนือ)” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ข่วงวัฒนธรรม จังหวัดน่าน