วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

11 มกราคม 2567 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ประเภทที่ 1) รั้วล้อมวัวเตือนภัย และ รางวัลขวัญใจผู้ทรงคุณวุฒิ HONOR AWARD (ประเภทที่ 3) ตู้อบแห้งด้วยโซล่าเซลล์ (Drying cabinet by solar cell)ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค (ภาคเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ข่วงวัฒนธรรมจังหวัดน่านสถานีต่อไปได้เป็นตัวแทนระดับภาค (ภาคเหนือ) เข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ