วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

9 มกราคม 2567

นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดและนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ ที่เกิดจากการเรียนรู้คิดค้นและพัฒนาการต่อยอดความคิด จำนวน 4 ชิ้นงาน คือ

1. เครื่องล้างแตงร้าน กึ่งอัตโนมัติ (ประเภทที่ 1)

2. รั้วล้อมวัวเตือนภัย (ประเภทที่ 1)

3. ตู้อบแห้งด้วยโซล่าเซลล์ (Drying cabinet by solar cell) (ประเภทที่ 3)

4. เครื่องมือช่วยรัดเข็มขัดรัดยางหุ้มหัวเพลาขับรถยนต์ (ประเภทที่ 6)

เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566

โดยมีนายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค (ภาคเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ข่วงวัฒนธรรมจังหวัดน่าน