วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

๑. ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา

โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่

๑๒-๑๙ มกราคม ๒๕๖๗

สอบถามเพิ่มเติมโทร. ๐๕๖-๐๐๙๕๓๖

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ