วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566

🌟นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย มอบหมายให้นายกิรัณ อาสุระ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ร่วมพิธีงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่บรรพตพิสัย ประจำปี 2566

🐲วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย นำนักเรียน นักศึกษา อาชีวะจิตอาสาดังนี้

🐉 แผนกช่างอุตสาหกรรม ได้แก่สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง เเละช่างอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมขบวนเเห่ ร่วมดูเเลระบบเครื่องเสียง และระบบไฟฟ้าต่างๆบนรถขบวน

🐉เเผนกพาณิชยการ ได้เเก่สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมเดินขบวนแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่บรรพตพิสัย ประจำปี 2566🐲🎆