วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย โดยนางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้

✅ครูวรายุทธ นามเกิด

✅ครูวรากร ดอกอินทร์

✅ครูเมธี เสาร์แก้ว

✅ครูปริวัตร บุญรอด

✅ครูพงศธร สกุลเดช

✅ครูเบญจพร นาคจรุง

✅ครูเนติลักษณ์ พงษ์จำปา

✅ครูถาวร ปัญญาภรณ์โสภณ

✅นางสาวอรวรรณ บุญมาก เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

💜นำนักเรียน นักศึกษา ช่วยงานของมูลนิธิส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ บรรพตพิสัย ในการประดับผ้ารถแห่ ประดับดวงไฟสวยงาม ติดตั้งเครื่องขยายเสียง เพื่อเตรียมขบวนแห่ “งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ บรรพตพิสัย“ ประจำปี 2566 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 นี้