วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น.

นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย พร้อมด้วยนายคมสัน พึ่งพรหม รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร เเละตัวเเทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๒๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

ณ วัดส้มเสี้ยว หมู่ที่ ๒ ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์