วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566

นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เป็นประธานในพิธีพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี ถวายบังคมพระบรมรูปล้นเกล้า รัชการที่ ๖ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่านพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ ชั้น 2 อาคารวิทยาบริการ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

เพื่อให้พี่น้องลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงซึ่งความกตัญญูกตเวที่ต่อพระองค์ท่าน คณะผู้กำกับลูกเสือพร้อมด้วยพี่น้องลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา ภายในสถานศึกษาอีกด้วย