วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566

นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย นายคมสัน พึ่งพรหม นายกิรัณ อาสุระ นายสหพัฒน์ ธารารัตนสุวรรณ รองผู้อำนวยการฯ นางสุชาดา คำชมภู หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน-นักศึกษา จำนวน 30 คน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเปิดโลกกว้าง “เส้นทางอาชีวศึกษาสู่ปริญญาตรี” โดยมีนายสุนทร ทองใส นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ เเละร่วมตรวจเยี่ยมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ และแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์