วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงค์ พร้อมด้วยนายคมสัน พึ่งพรหม นายสหพัฒน์ ธารารัตนสุวรรณ รองผู้อำนวยการ ร่วมเยี่ยมชม เเละให้กำลังใจคณะครูเเละตัวเเทนนักเรียน นักศึกษา ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะพื้นฐาน เป็นวันที่ 2 ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์