วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย พร้อมด้วย นายสหพัฒน์ ธารารัตนสุวรรณ นายกิรัณ อาสุระ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ทั้งนี้คณะผู้บริหารร่วมเดินเยี่ยมชม พร้อมร่วมให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียน นักศึกษา ตัวแทนวิทยาลัยฯที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ในเเต่ละประเภทวิชา ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์