วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย มอบหมายให้นายสหพัฒน์ ธารารัตนสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยนายปริวัฒน์ บุญรอด หัวหน้างานกิจกรรมฯ นายสุเมธ ทองสุขดี นางสาวเบญจพร นาคจรุง ครูที่ปรึกษาองค์การฯ และนักเรียน นักศึกษา นักศึกษา​องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานสถานศึกษาและสมาชิกดีเด่น ภายใต้โครงการนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์