วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566

นางสาวภัทรพร ห่อประภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียนนักศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน “วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม 2566

ซึ่งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกของนักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคลากร และประชาชนทุกหมู่เหล่า ในการเทิดทูนและดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยนำเสนอ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ของพระองค์ท่าน ณ ห้องวิทยบริการเเละห้องสมุด ชั้น 1 อาคารวิทยาบริการ