วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

พิธีวางพวงมาลา เเละพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

นางสาวภัทรพร ห่อประภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย มอบหมายให้นายกิรัณ อาสุระ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู เเละบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีนายชุมพล ศิริครินทร์ นายอำเภอบรรพตพิสัย เป็นประธานในพิธี วางพวงมาลาพร้อมทั้งกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาการเปรียญวัดส้มเสี้ยว หมู่ที่ ๒ ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย