วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิณสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิณสมรรนะ