วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว