ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว