วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายทองสุก เพ็ญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย (อบต. บางตาหงาย) อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อนำรถดับเพลิงฉีดล้างทำความสะอาดโรงยิมของสถานศึกษา เพื่อสุขลักษณะและความปลอดภัยของผู้เรียนในวันอังคาร ที่23 พฤษภาคม 2566