วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

วันพฤหัสบดี ที่18 พฤษภาคม 2566นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย มอบหมายให้นายกิรัณ อาสุระ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรพร้อมกับครูจักรฤษ ทองมาเอง หัวหน้างานพัสดุเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลดใช้พลังงานภายในหน่วยงานราชการ “โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2565-2566 ส่วนที่ 2” ของจังหวัดนครสวรรค์