วันจันทร์ ที่15 พฤษภาคม พ.ศ.2566นางสาว ภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและครูที่ปรึกษา ดูแลความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษาและความเรียบร้อยก่อนเข้าวิทยาลัย ร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธง ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ หน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย