วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2566นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย มอบหมายให้ นายคมสัน พึ่งพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาออกฝึกงาน ฝึกอาชีพ ทำสัญญาฝึกอาชีพ และประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย