วันอังคาร์ ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2566

นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

มอบหมายให้ นายคมสัน พึ่งพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาและสมาชิก อวท.ใหม่ ประจำการศึกษา 2566

นายกิรัณ อาสุระ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสหพัฒน์ ธารารัตนสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานต่างๆ และวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตาหงาย

พบนักเรียน นักศึกษาใหม่ ให้ความรู้และการปฏิบัติตนในวิทยาลัย

ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย