วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2566นายสหพัฒน์ ธารารัตนสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมหัวหน้าแผนกวิชาในการจัดทำตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา2566ในการจัดทำตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา2566 ณ ห้องประชุม 514 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย