วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

นางสาวภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เป็นประธานกรรมการ “การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย” ครั้งที่ 1 ร่วมกับคณะกรรมการ ว่าที่ร้อยเอกชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น ครูชำนาญการพิเศษ และนายฉัตรชัย งาหอม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการเทคนิคแม่วงก์

ผู้รับการประเมิน

🖥นางรัชนก แดงตั๋น ครูผู้ช่วย แผนกวิชาการบัญชี

🖥นางสาวณภัค คงเสือ ครูผู้ช่วย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

🖥ว่าที่ร้อยตรีเนติลักษณ์ พงษ์จำปา ครูผู้ช่วย แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

🖥นายวรากร ดอกอินทร์ ครูผู้ช่วย แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

🪴โดยครูผู้ช่วยได้นำเสนอการประเมิน พร้อมร่องรอยหลักฐานที่สะท้อนผลการพัฒนา ทั้งด้านการปฎิบัติตนและด้านการปฎิบัติงาน คณะกรรมการได้ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะเพื่อเติมเต็มให้ครูผู้ช่วย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สูงขึ้นและตรงตามความต้องการของสถานประกอบการณ ห้องประชุม 516 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย